Gatetennis

Tennisprosjektet Tie-Break

Tennisprosjektet «Tie-break» er et tre-timers undervisnings- og aktivitetssopplegg for 6. klasser i regi av tennistrener Jonathan Dalnoki og Morten Stenseng Gulbrandsen. Prosjektet hadde etter grundige forarbeider oppstart i 2018 med flere skolebesøk, fortsatte i 2019, og er fortsatt tilgjengelig forutsatt et økonomisk fundament.

Prosjektet er tilpasset mellomtrinnets kompetansemål i fagene kroppsøving, engelsk og matematikk. I forkant av skolebesøkene har skolene fått tilsendt et pedagogisk hefte med oppgaver i både «tennis-matte», «tennis-engelsk» og tennis-historie. Dette er et hefte vi har brukt tid på å utarbeide, og som skal fungere som en slags oppvarmingsøvelse før vi kommer til skolen. Dette heftet har vi både kopiert opp og sendt i post til skolene, eller sendt heftet som PDF.

Det er ikke bare enkelt å komme inn i skolen med nye prosjekter, men skolene vi har besøkt har vært godt fornøyd med opplegget. Skolebesøkene starter i klasserommet med presentasjon av både oss selv og prosjektet, og samtaler med elevene om både fysisk aktivitet og tennis. Etter en liten presentasjon av hva vi skal gjøre de neste tre timene, går vi ut i skolegården der elevene får ulike oppgaver i rigging av utendørs tennisbane.

Her må matematiske kunnskaper tas i bruk for å måle opp to tennisbaner i miniformat. Når denne jobben er gjort med kritt og målband rigges våre medbrakte tennisnett, og elevene tildeles hver sin racket og ball.

Deretter setter vi i gang øvelser på ulike stasjoner, som kan variere noe avhengig av skolens uteområde. Poenget er at elevene – og lærerne – skal bli kjent med tennis og at tennis faktisk kan spilles i skolegården.

Vår erfaring er at mange elever nok kan være litt skeptiske i begynnelsen, men etter hvert som elevene kommer i gang blir det masse lek og moro.

Ute-opplegget avsluttes med uhøytidelige miniturneringer, og alle steder vi har vært har både lærere og elever sagt at dette skal de gjøre mer av. Prosjektet gjennomføres i all hovedsak i sommerhalvåret slik at aktivitetene kan holdes utendørs. Kun et besøk ble flyttet inn i idrettshall grunnet værforhold.

Skolebesøkene avsluttes med noen minutter i klasserommet. Her tar vi frem brettspillet Tie-break som vi har produsert spesifikt for prosjektet. På en enkel og underholdende måte gjør spillet elever i stand til å lære tennisregler gjennom lek. Vi oppfordrer skolene til å lage sine egne små turneringer, og at klassene vi har vært i kan formidle kunnskapen videre til elever i andre klasser.

Vår erfaring ved prosjektslutt viser at barn blir fascinert av tennis – så fremt de blir kjent med idretten. En av tennissportens største utfordringer i Norge er mangel på tennisbaner. Av de som finnes er mange stengt med hengelåser og nøkkelkoder. I motsetning til idretter som fotball og friidrett er tennis en lite tilgjengelig idrett. Samtidig er tennis en idrett som – med sin kombinasjon av teknikk, kondisjon, styrke og taktiske ferdigheter – appellerer til både store og små. Tennis kjenner ingen aldersgrenser, og vies stor medieoppmerksomhet verden over.

Tennisprosjektet «Tie-break» har hatt et enkelt formål. Vi vil gjøre barn bedre kjent med en av verdens mest populære idretter på en aktiv og morsom måte. Erfaringene fra våre skolebesøk viser at elevene har gledet seg over prosjektet, med rask oppøvelse av ferdigheter. Det er masse smil og glede underveis i skolebesøket. Og mange har funnet seg en aktivitet å holde på med som de ikke kjente til fra før.Noen kommentarer fra elever og lærere på skolene vi besøkte:

Fra elever
🞘 Jonathan og Morten var veldig hyggelige.
🞘 Jeg likte tenniskampen.
🞘 Flinke til å forklare.
🞘 Veldig morsomt å lære noe helt nytt.
🞘 Morsomt å bli ganske god så raskt.
🞘 Hyggelige timer. Burde bare vært mer.
🞘 Skulle ønske vi hadde hatt litt mer tid til å spille sånn som vi gjorde på slutten. Det var morsomst. Fint med litt annerledes opplegg.
🞘 Morsomt, lærerikt, slitsomt, gøy, vanskelig og lett

Fra lærere
🞘 Flinke instruktører. Øvelser som aktiviserte alle elevene. Alt var kjempebra.

🞘 Vi synes det har vært morsomt å være med på. Litt trøblete med været, kanskje, men det kan vi gjøre lite med. Fint for mange elever å oppleve en ny idrett, som de kanskje så muligheter i. Morten og Jonathan er ille koselig å få på besøk! Imponert over hvor mange navn dere lærte på kort tid. Det la elevene merke til, og satte selvfølgelig stor pris på.

🞘  Morsomt og variert opplegg tilpasset alle. Mye aktivitet og fysisk bevegelse. Gode instruktører som kunne faget sitt. Pluss for brettspill.

Comments are closed.